Zwolle

Collegiale toetsing
Het gebeurt steeds vaker dat rijbewijsleerlingen te vroeg rijexamen willen aanvragen en rijinstructeurs daarin meegaan. Het kan zijn, dat jij je wél goed hebt voorbereid, maar dit kan het CBR niet van te voren zien.
Grote aantallen rijbewijskandidaten doen jaarlijks rijexamen en doen verwoede pogingen om het rijbewijs te halen. Niet zo gek, dat er dan ook genoeg tussen zitten die dat op een verkeerde manier willen proberen. Het rijexamen is voor de verkeersveiligheid geen geluksexamen.
De overheid heeft om die reden een proef ingesteld, om de kandidaten voor het rijexamen beter voorbereid te krijgen. De bedoeling is dat een collega van je rijinstructeur bij jou een toets afneemt om te kijken of je examen gereed verklaard kunt worden. Dit noemen we een collegiale toetsing.
Als de collega van jouw rijinstructeur ziet, dat jij je genoeg hebt voorbereid, kun je het rijexamen met een examengereedverklaring veilig aanvragen.

Jouw rijschool maakt gebruik van de faciliteiten die we als onderwijsinstelling beschikbaar stellen. De collegiale toetsing wordt afgenomen door een gecertificeerde toetsdeskundige in jouw regio.

Je wordt onafhankelijk getoetst op:

1. Je theorie niveau
2. Je rijvaardigheid
3. Je ontwikkeling
4. Je rijniveau
5. Je examenrisico

De collegiale toetsing is een controlemiddel voor jezelf en gebaseerd op de rijbewijsnormen die de overheid voor iedereen heeft gesteld.
Het geeft jou duidelijkheid over welk resultaat je met het rijexamen zult halen. Je ontvangt van de onderwijsinstelling een overzichtsschema met de aandachtspunten die je nog kunt verbeteren.
De collegiale toetsing draagt ook bij, om spanningen voor het rijexamen te verminderen.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.